A research framework: Gentrification 2.0 [Planning]
Planning. 2013; 23(3): 147-152 | DOI: 10.5505/planlama.2013.43531  

A research framework: Gentrification 2.0

Serap Kayasü, Emine Yetişkul
Middle East Technical University, Department Of City And Regional Planning, Ankara

In this article a comparative research framework of an international project, which investigates gentrification processes in different cities, is presented. Building on assemblage theory, this research project adopts an interdisciplinary approach to understand how different social, economic and spatial processes coalesce in shaping neighbourhoods. This article covers different stands of work focusing on gentrification and builds the theoretical structure and methodology of the project. In the context of the project that aims to study gentrification processes in different European cities, complexity and actor-network theories along with relational approach are discussed.

Keywords: Gentrification, Assemblage Theory, Actor Network Theory, Relational Approach


Bir araştırma çerçevesi: Soylulaştırma 2.0

Serap Kayasü, Emine Yetişkul
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Bu makalede farklı kentlerdeki soylulaştırma süreçlerini karşılaştırmalı olarak inceleyen bir uluslararası projenin araştırma çerçevesi sunulmaktadır. ‘Birleştirme kuramı’ üzerinden disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirerek farklı toplumsal, ekonomik ve mekansal süreçlerin soylulaştırmadaki rollerinin araştırılması bu projenin amacıdır. Bu kapsamda makalede soylulaştırma konusundaki farklı yaklaşımlar incelenecek ve projenin kuramsal yapısı ile yöntemi aktarılacaktır. Avrupa’daki farklı kent merkezlerinin çeperindeki mahallelerde gerçekleşen soylulaştırma süreçlerini inceleyen araştırma projesinin karmaşıklık ve aktör ağ kuramları ile ilişkisel yaklaşım çerçevesi bu makalede tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Soylulaştırma, Birleştirme Kuramı, Aktör Ağ Kuramı, İlişkisel Yaklaşım


Serap Kayasü, Emine Yetişkul. A research framework: Gentrification 2.0. Planning. 2013; 23(3): 147-152

Corresponding Author: Serap Kayasü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.