Planning: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
GÖRÜŞ YAZISI
1.
Mekânsal Müdahale Süreçleri ve Mücadele Pratikleri
Spatial Intervention Processes and Practices of Struggle
Tuba İnal Çekiç, Erhan Kurtarır, Ayşe Nur Ökten, Senem Kozaman
doi: 10.14744/planlama.2017.26056  Sayfalar 1 - 6 (254 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Karmaşık Kentler ve Planlamada Karmaşıklık
Complex Cities and Complexity in Planning
Emine Yetişkul
doi: 10.14744/planlama.2017.38358  Sayfalar 7 - 15 (576 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarına Etkisi
New Approaches in Rural Development Policies and the Effects of These Approaches on Turkey’s Rural Development Policies
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.14744/planlama.2016.47450  Sayfalar 16 - 25 (1367 kere görüntülendi)

4.
Bursa Örneğinde Kentsel Büyümenin Yerel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi
The Urban Growth Effects Over the Local Climate Change in the Case of Bursa
Mortaza Moradi, Nilgün Görer Tamer
doi: 10.14744/planlama.2017.38039  Sayfalar 26 - 37 (479 kere görüntülendi)

5.
Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri
The Impact of Multi-Sport Events on the Developmental Dynamics of Cities: the Case of Erzurum, Trabzon and Mersin in Turkey
Servet Karaca, Burak Beyhan
doi: 10.14744/planlama.2016.43534  Sayfalar 38 - 56 (559 kere görüntülendi)

6.
Kentsel Mekân Üretiminde ‘Kendin Yap’ Hareketi
Do it Yourself (DIY) Movement in Urban Space Production
İlgi Atay Kaya, Esra Kut Görgün
doi: 10.14744/planlama.2017.74946  Sayfalar 57 - 74 (388 kere görüntülendi)

7.
Kent Kimliğinin Oluşumunda Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan İlişkisi: Mersin Örneği
The Relation Between Urban Memory and Urban Space on Evolution of Urban Character: Case of Mersin
Tülin Selvi Ünlü
doi: 10.14744/planlama.2017.06078  Sayfalar 75 - 93 (1566 kere görüntülendi)

8.
Kent Sakinlerinin Kent ve Kentsel Dönüşüm Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi, İzmir-Alaybey Örneği
Evaluation of The Residents’ Perspectıve on Their Neighbourhood in the Context of Urban Transformation: The Case of Alaybey-İzmir, Turkey
Burcu Gülay Taşçı
doi: 10.14744/planlama.2017.57966  Sayfalar 94 - 107 (310 kere görüntülendi) 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.