Planning: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Küresel-Yerel Ölçek İlişkisellği Bağlamında Devletin Yeniden Ölçeklenmesi
Rescaling of the State in the Context of Global-Local Relations
Adem Tuncer
doi: 10.5505/planlama.2016.98698  Sayfalar 1 - 6 (428 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714  Sayfalar 7 - 19 (8633 kere görüntülendi)

3.
Bir Kentsel Tasarım Yarışmasının Süreç Analizi: Edirne/Selimiye Örneği ve “Tarihi Merkezde Araç Yolu” Tartışması
Analysis of an Urban Design Competition: Case of Edirne/Selimiye and Discussion of Vehicular Road at a
Sertaç Erten
doi: 10.5505/planlama.2016.53824  Sayfalar 20 - 31 (1559 kere görüntülendi)

4.
Estetik Refah Kavramı Bağlamında Ankara Esenboğa ve Konya Kent Giriş Kapılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Ankara Esenboğa and Konya Urban Entrance Gates in the Context of Aesthetic Welfare
Ayşe Tekel, Sezen Aslan
doi: 10.5505/planlama.2016.92063  Sayfalar 32 - 39 (344 kere görüntülendi)

5.
Mekanın Fiziksel ve Algısal Niteliğinin Yürünebilirliğe ve Mekanda Yürümeden Duyulan Memnuniyete Etkisi: Ankara Atatürk Bulvarı Örneği
Effect of Physical and Perceptual Quality on Walkability and Walkers’ Satisfaction: Case Study of Atatürk Boulevard in Ankara
Ayşe Tekel, Yasemin Özalp
doi: 10.5505/planlama.2016.53825  Sayfalar 40 - 50 (601 kere görüntülendi)

6.
Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm
New Regulations and Urban Renewal
Hatice Selcen Seydioğulları
doi: 10.5505/planlama.2016.54254  Sayfalar 51 - 64 (1665 kere görüntülendi)

7.
İzmir’de Neoliberal Kentleşme Eğilimleri Kapsamında Lüks Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Folkart Konut Proje leri
New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects
Eylem Bal, Didem Akyol Altun
doi: 10.5505/planlama.2016.03522  Sayfalar 65 - 80 (1392 kere görüntülendi) 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.