Yayın Kurulu - Planlama Dergisi

Yayın Kurulu

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
TMMOB Şehir Plancıları Odası adına Orhan SARIALTUN
Serbest Şehir Plancısı

Editörler

Tayfun KAHRAMAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
E-Posta: tayfunkahraman@gmail.com 

Tuba İNAL ÇEKİÇ
Humboldt Üniversitesi - Berlin, Sosyal Bilimler Enstitüsü
E-Posta: tuba.cekic@tac.web.tr

Süleyman BALYEMEZ 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
E-Posta: suleymanbalyemez@yahoo.com

Yayın Kurulu


Kumru ÇILGIN 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İstanbul

Tolga ÇİLİNGİR
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İzmir

Gökhan Hüseyin ERKAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Trabzon

Savaş Zafer ŞAHİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu ve Kadastro Yüksek Okulu – Ankara

Fikret ZORLU
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Mersin

Yayın Sekretaryası

Oktay KARGÜL 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Bedel EMRE

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.