Dergi Hakkında - Planlama Dergisi

Dergi Hakkında

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın organı olan Planlama Dergisi 1986 yılında yayın hayatına başlamıştır. Meslek dergisinin temel amacı; meslek üyeleri arasında, meslek etkinliğinin paylaşıldığı ve değerlendirildiği bir ortam sunmanın yanı sıra, akademiden aldığı destekle pratik ile kuram arasındaki ilişkinin kurulması ve güçlendirilmesidir.

Planlama Dergisi, yayın hayatına zaman zaman ara vermiş olmakla birlikte, 2003 yılından itibaren yılda dört sayı ile düzenli ve süreli bir yayına dönüşmüştür. Bu birikimin verdiği güçle 2013 yılı itibariyle Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi öncülüğünde yürütülmeye başlanan dergi çalışmalarında öncelikli hedef, Planlama Dergisinin hakemli dergi statüsünde çeşitli endekslerce taranan, planlama alanında saygın bir yayına dönüştürülmesi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda 2013 yılında TÜBİTAK tarafından ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı listesinde “ulusal hakemli dergi” statüsüne alınan Dergi, 2013 yılı sayılarından itibaren Ulrich’s ve Avery (Index), 2015 yılı sayılarından itibaren Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), 2017 yılı sayılarından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve 2019 itibarı ile European Reference Index For The Humanities And Social Sciences (ERIHPLUS)’ta dizinlenmektedir.

2013 yılından itibaren “ulusal hakemli dergi” statüsünde yılda üç kez yayımlanmakta olan Planlama Dergisi, planlama, tasarım, kent sosyolojisi ve kentsel ve bölgesel çalışma alanlarında bilimsel ve tarafsız bir yayın olma hedefini başarıyla gerçekleştirmiştir. Her geçen gün meslektaşlar ve araştırmacılardan gelen başvuru sayısı artarken; alanında uzman hakem kurulumuz da genişlemekte ve büyük bir özveriyle yoğun emek harcayarak yazıların değerlendirme süreçlerinde önemli katkılar sunmaktadır. 

Derginin yayın politikası ve süreçleri Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors- CSE), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors-EASE) yönergelerini takip etmekle birlikte, Yayın Kurulu Başkanı Planlama Dergisinde yer alacak tüm editöryal ve bilimsel içeriğin ve yayımlanma zamanını belirlenmesinde tam yetki sahibidir.

Planlama Dergisi’ne makale başvuruları çevrimiçi olarak kabul edilmektedir. Dergi’nin web sayfasında (www.planlamadergisi.org / www.journalofplanning.org / www.jplanning.org) “çevrimiçi makale gönder” ya da “journal agent” sekmesini kullanarak makale başvurusu yapılabilir. Bu bağlamda, kentsel ve bölgesel çalışma alanlarından orijinal makalelerinizi, araştırma özetlerinizi, kitap incelemeleri ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşlerinizi; meslektaşlarımıza ve tüm okurlarımıza ulaştırmak üzere yayın kurulumuza iletebilirsiniz.

Planlama Dergisi; Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişim modeline uygun yayın yapan açık erişimli bir dergidir. Derginin arşivine http://www.planlamadergisi.org/jvi.aspx adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir. Planlama Dergisi’nde yayınlanan içerikler Creative Commons 4.0 Uluslararası Atıf Lisansı ile lisanslanmaktadır.

Planlama Dergisi Yayın Kurulu

Ücretler
Makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.